Bayer Garden

SANIUM® system Protect Garden

3,10 9,80 

SANIUM System je vysoko efektívny systémový insekticíd od spoločnosti SBM Life Science, navrhnutý na ochranu okrasných rastlín, zeleniny, ovocných drevín a viničov. Obsahuje účinnú látku flupyradifurone, ktorá účinkuje kontaktne aj systémovo, zastavujúc škodcov do 1-2 hodín po aplikácii s viditeľným účinkom od prvého dňa. Poskytuje ochranu proti novým napadnutiam až 8 týždňov s krátkou ochrannou dobou pre zeleninu, len 3 dni. SANIUM System je ideálny pre použitie v záhradách a skleníkoch, kde chráni rastliny pred škodcami ako vošky, molice a červce.

9,80 

Dostupnosť Na sklade

6,55 

Dostupnosť Na sklade

3,10 

Dostupnosť Na sklade

Potrebujete viac kusov? Napíšte nám

Účinné na:

SANIUM System od SBM Life Science je systémový insekticíd s obsahom flupyradifurone, určený na ochranu rôznych rastlín vrátane okrasných rastlín, zeleniny, ovocných drevín a viničov proti škodcom ako vošky, molice, červce a ďalšie. Tento prípravok funguje ako kontaktný aj systémový insekticíd, čo znamená, že škodcov zastavuje už krátko po aplikácii a má dlhodobý účinok, ktorý trvá 4 až 6 týždňov a pomáha zabraňovať novému napadnutiu až 8 týždňov. Sanium System je ideálny na použitie na plodovú zeleninu ako rajčiaky, papriky, baklažány a uhorky, ako aj na hrach a fazuľu, kde maximálny počet aplikácií za vegetačnú sezónu sa líši podľa typu rastliny.

Prípravok by sa nemal aplikovať počas kvitnutia alebo pri silnom slnečnom žiarení, aby sa zabránilo poškodeniu rastlín a zabezpečila sa optimálna účinnosť. Insekticíd by mal byť aplikovaný pri prvom výskyte škodcov, pričom najlepšia účinnosť je zabezpečená, keď sa rastliny aktívne rastú a nie sú v stave sucha.

SANIUM System je klasifikovaný ako nebezpečný pre vodné prostredie a obsahuje výstražné piktogramy podľa CLP regulácie. Používanie by malo byť starostlivo zvážené s ohľadom na ochranu životného prostredia, a používateľ by mal dodržiavať všetky predpísané bezpečnostné opatrenia na minimalizáciu rizika.

 

určený na ochranu
okrasných rastlín – vošky, molice, červce, štítničky
zeleniny – rajčiak, paprika, baklažán, uhorka, šalát – vošky a molice
zemiaky – pásavka zemiaková
hrach ,fazuľa – vošky
použitie ide ako v SR:
ovocných drevín- jabloň a viniča proti živočíšnym škodcom – vošky, molice, červce, cikádky

Okrasné rastliny
Max. počet aplikácii: 4x za vegetačné obdobie
Interval medzi aplikáciami: 7 dní
Prípravok aplikujte do konca odnožovania (BBCH 30)

Plodová zelenina
Max. počet aplikácii: 2x za vegetačné obdobie
Interval medzi aplikáciami: 10 dní
Prípravok aplikujte od rastového štádia 2. pravého listu až po plnú zrelosť (BBCH 12-89)

Vinič
Max počet aplikácii: 2x za vegetačné obdobie
Interval medzi aplikáciami: 14 dní
Listy viniča ošetrené prípravkom Sanium System nesmú byť použité na potravinárske účely.
Prípravok aplikujte od fázy, keď je metlina úplne vyvinutá až po začiatok zretia (BBCH 57-81)

Hrach, fazuľa
Max počet aplikácii: 1x za vegetačné obdobie
Prípravok aplikujte od začiatku predlžovania rastu byle do fázy, keď je 70% strukov zrelých (BBCH 30-87)

Použitie ide ako v SR:

Jablone
Max. počet aplikácii za sezónu: 2x
Od začiatku kvitnutia, do vývoja nezrelých plodov

Pokyny:
Postrekujte dôkladne listy a stonky tak, aby nedochádzalo k stekaniu.
Ošetrujte celú rastlinu vrátane spodnej strany listov.
Neošetrujte za silného slnečného žiarenia.
Aplikujte pri prvom výskyte škodcu.
Najlepšia účinnosť prípravku je v období aktívneho rastu rastlín, neošetrujte za sucha.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Klasifikácia prípravku:

Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2 H411
Výstražné piktogramy (CLP): GHS09
Výstražné slovo: –
Výstražné upozornenia:
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 10L vody / na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
okrasné rastliny Vošky 30 ml AT
okrasné rastliny Molice 40 ml AT
okrasné rastliny Červce 35 ml AT
okrasné rastliny Štítničky 35 ml AT
rajčiak Vošky 60 ml 3 dni
rajčiak Molice 60 ml 3 dni
paprika Vošky na paprike 60 ml 3 dni
paprika Molice 60 ml 3 dni
uhorky Vošky 60 ml 3 dni
uhorky Molice 60 ml 3 dni
baklažán Vošky 60 ml 3 dni
baklažán Molice 60 ml 3 dni
cuketa Vošky 60 ml 3 dni
cuketa Molice 60 ml 3 dni
vinič Cikádky 40 ml 14 dní
hrach Vošky 35 ml 3 – 7 dní 3 dni bez strukov, 7 dní so strukmi
fazuľa Vošky 35 ml 3 – 7 dní 3 dni bez strukov, 7 dní so strukmi
zemiaky Pásavka zemiaková 35 ml 7 dní
POUŽITIE INDE AKO V SR
jablone Vošky na ovocných drevinách 50 ml 14 dní
Hmotnosť 0,043 kg
Rozmery 9 × 3 × 13 cm
Obsah

, ,

Klasifikácia prípravku symbol

GHS09

Klasifikácia prípravku H vety

H411

Výrobca

,

Škodca

, , , , , ,

Možno by sa Vám páčilo…

Nákupný košík
Návrat hore