Ako umiestniť plašič škodcov

Ako umiestniť ultrazvukový plašič škodcov

* Platí pre ultrazvukové plašiče: Deramax-Profi, Deramax-Profi-Trio, Deramax-Bird, Deramax-Kitty, Deramax-Leon, Deramax-Bat, Deramax-Klasik, Deramax-Auto a Deramax-Trap.

Všeobecné informácie k umiestnenie ultrazvukových plašičov škodcov
Vhodné umiestnenie plašiča (odpudzovača) možno prirovnať k vhodnému umiestneniu vreckového svietidla. Aby bol priestor dobre osvetlený, je nutné umiestniť svietidlo tak, aby priame (neodrážané) lúče svetla osvetľovali čo najviac priestoru. Obdobné je to aj s umiestnením ultrazvukového plašiča na kuny, myši, alebo iné škodce. Výhoda ultrazvukového signálu spočíva v tom, že sa veľmi dobre odráža od pevných plôch, takže vypĺňa priestor chránený pomocou mnohonásobne odrazených signálov.

Deramax Profi plasic foto 1

Umiestnenie plašiča pri ochrane celistvého vnútorného priestoru (jedna miestnosť, jeden sklad a pod.)
Odporúčame umiestniť plašič do jedného z rohov priestoru s nasmerovaním prednej strany na protiľahlý roh. Pokiaľ je v priestore napr. nábytok s nožičkami, regály s voľnou plochou pod regálom, alebo palety, tak je vhodnejšie umiestniť odpudzovače priamo na zemi. Ak je ale v priestore napr. veľa nábytku bez nožičiek, alebo je tovar položený priamo na zemi, je vhodnejšie umiestniť prístroj napr. 2 až 3 metre nad zem a naklopiť ho tak aby “sa pozeral” do stredu chráneného priestoru.

Deramax Profi plasic schema 1Umiestnenie plašiča pri ochrane vnútorného priestoru, ktorý nie je celistvý (viac miestností, viac skladov a pod.)
Plašič odporúčame umiestniť do spojovacej chodby alebo do najväčšej z chránených priestorov (miestností). Pre ochranu jedného podlažia bežného rodinného domu s podlahovou plochou okolo 100 m² zvyčajne postačuje jeden zdrojový plašič Deramax-Profi. Pred odchodom z objektu je vhodné ponechať pootvorené vnútorné spojovacie dvere medzi chránenými miestnosťami, kvôli možnosti jednoduchého prechodu signálu.

Deramax Profi plasic schema 2Umiestnenie plašiča pri ochrane vonkajšieho priestoru
Tu je najlepšie využiť už uvedené analógie k umiestneniu vreckového svietidla. Plašič smerujte tak, ako keby ste ním chceli plochu určenú k ochrane čo najlepšie “nasvietiť”. Odporúčame umiestnenia plašiča do rohu chráneného priestoru, resp. na jeho okraj, s nasmerovaním prístroja na pomyselný stred chránenej plochy.

Umiestnenie plašiča v motorovom priestore auta
Každý motorový priestor má inú veľkosť a členenie, takže nie je možné aby sme vám poradili, kde presne vo vašom type vozidla plašič máte umiestniť. Vzhľadom k tomu, že ide ale o veľmi malý priestor, nie je umiestnenie obvykle nijako kritické. Každopádne odporúčame pri voľbe umiestnenia opäť využiť už spomínanú analógiu o umiestnení vreckového svietidla. Vyvarujte sa tiež smerovaniu plašiča na odhlučňovacie peny a podušky, ktoré by mohli signál zoslabovať.

Deramax Auto plasic foto 1Umiestnenie viacerých ultrazvukových plašičov na jednom mieste
Na jednom mieste môže byť umiestnené ľubovoľné množstvo ultrazvukových odpudzovačov a ich signály sa nijako negatívne neovplyvňujú. Naopak, bežne sa na ochranu najmä väčších alebo členitejších priestorov využíva viac plašičov, pretože väčšie množstvo plašičov (odpudzovačov) inštalovaných v jednom mieste znamená výrazne vyššiu celkovú účinnosť.

Ako umiestniť zvukovo-vibračný plašič škodcov

* Platí pre zvukovo-vibračné plašiče: Deramax-Svrček.

Tieto plašiče sú určené pre ochranu pôdy (zeminy) pred zemnými škodcami ako sú najmä krtkovia a hlodavce, ale aj hraboše žijúci v pôde a hady. Účinnosť plašiča je v okruhu okolo prístroja osadeného v teréne. Plastová dóza prístroja by mala byť uložená v pôde tak, že nad úrovňou terénu zostane vyčnievať len asi 5 cm z hornej časti prístroja a nie viac, aby sa zabezpečil čo najlepší prenos signálu z dózy prístroja do zeminy.

Deramax Cvrcek plasic foto 1Z hľadiska správneho umiestnenia je ďalej veľmi dôležité dobré rozdupanie pôdy okolo prístroja. Ide o to, že po vyhĺbení jamky pre odpudzovač a uloženie odpudzovače do tejto jamky, zostane medzi plastovým obalom prístroje a zeminou medzera, ktorú je nutné dobre vyplniť hlinou a hlinu utlačiť, aby styk plastovej dózy plašiča so zeminou bol čo najlepší. Odpudzovač jednoducho musí dobre priliehať k okolitej zemine.

Umiestnenie viacerých zvukovo-vibračných plašičov na jednom mieste
Na jednom mieste môže byť umiestnené ľubovoľné množstvo plašičov a signály sa nijako negatívne neovplyvňujú. Naopak, pri využití viacerých prístrojov sa účinnosť výrazne zvyšuje.

Nákupný košík
Návrat hore