Ako vybrať odpudzovač plašič škodcov

Čo je odpudzovač plašič škodcov Deramax®

Odpudzovač Plašič škodcov Deramax® je elektronické zariadenie, ktoré podľa typu vytvára ultrazvukový signál, zvukový signál alebo vibrácie. Po umiestnení prístroja do priestoru určeného na ochranu, sú škodcovia trvalo obťažovaní signálmi plašiča a takto chráneným miestam sa vyhýbajú, alebo ich opúšťajú.

Prevádzka plašičov Deramax® je bezpečná a prístroje sú nehlučné tak pre človeka, ako aj pre bežné domáce a hospodárske zvieratá. Prístroje sú určené pre prevádzku aj v obytných priestoroch, ich prevádzka je úplne ekologická, bez využitia chemických prostriedkov a nedochádza pri ňom k úhynu škodcov.

Ako umiestniť plašič škodcov kliknite TU

Najčastejšie otázky kliknite TU

Ako vybrať plašič škodcov?

Plašiče (odpudzovače) sú na našom webe zaradené do kategórií podľa druhu škodcov, proti ktorým sú určené. Ak máte problémy napr. s kunami, nájdete vhodný plašič v kategórii “Plašič kún a hlodavcov“, pri problémoch s vtáctvom nájdete riešenie v kategórii “Plašič vtákov” atď. Špeciálnou kategóriou pre tých, ktorí majú problémy s kunami alebo hlodavcami v aute, či inom dopravnom prostriedku, je kategória “Plašič do auta“.
* Pre naše produkty používame voľne výraz plašič, alebo odpudzovač. V rámci našej terminológie teda platí: Plašič = Odpudzovač.

Elektronické plašiče z našej ponuky možno rozdeliť na ultrazvukové plašiče a zvukovo-vibračné plašiče. Zvukovo-vibračné plašiče sa využívajú na ochranu pôdy (zeminy) pred krtkami, hlodavcami, hrabošmi a hadmi. Ultrazvukové plašiče pracujú na úplne inom princípe a využívajú sa pre ochranu vnútorných a vonkajších priestorov proti škodcom, ako sú napr. kuny, myši, túlavé psy a mačky, spevavé vtáky, divá zver, netopiere.

Ultrazvukové plašiče:  Ultrazvukové plašiče vyrábame vo verzii s napájaním sieťovým zdrojom (napájanie zo zdroja “do zásuvky”) a ak je to z hľadiska dostatočnej efektívnosti možné, tak aj vo verzii s batériovým napájaním. Odporúčame voliť variant ultrazvukového plašiča s trvalým napájaním zo sieťového zdroja. Plašiče napájané zo sieťového zdroja majú niekoľkonásobne vyšší výkon a vstavané sofistikovanejšie funkcie než batériové plašiče. Batériové varianty plašičov odporúčame využiť len tam, kde nie je k dispozícii elektrický prúd.

Zvukovo-vibračné plašiče: Tieto plašiče krtkov, hlodavcov, hrabošov a hadov vyrábame len vo variante s batériovým napájaním. Batériové napájanie je u tohto typu plašiča plne postačujúce aj pre ochranu pomerne veľkej plochy záhrady. Variant plašiča krtkov so solárnym napájaním nemáme v ponuke z dôvodu nedostatočného napájania pomocou solárneho panelu. Plašiče krtkov so solárnym panelom nie sú podľa nás zmysluplným riešením boja proti týmto škodcom.

Bezpečnosť plašičov škodcov

Bezpečnosť ultrazvukových plašičov (odpudzovačov) škodcov

* Platí pre ultrazvukové plašiče: Deramax-Profi, Deramax-Profi-Trio, Deramax-Bird, Deramax-Kitty, Deramax-Leon, Deramax-Bat, Deramax-Klasik, Deramax-Auto a Deramax-Trap.

Ultrazvukové plašiče Deramax a zdravie človeka
Ultrazvukové plašiče Deramax spĺňajú normy pre max. hladinu akustického tlaku v rozsahu ultrazvuku aj subultrazvuku (oblasť vysokofrekvenčného hluku). Okrem vlastných meraní máme k dispozícii aj výsledky nezávislých meraní v rámci skúšobne TÜV SÜD. Návrh, použité komponenty, výroba a kontrola kvality ultrazvukových plašičov Deramax zaisťujú úplnú bezpečnosť týchto produktov v rámci odporúčaného použitia. Do oblasti bezpečnosti našich produktov zahŕňame aj ekologický rozmer ich bezpečnosti. Naše produkty neobsahujú žiadne nebezpečné látky a sú veľmi ľahko recyklovateľné.

Naše interné pravidlá idú nad rámec platných zákonov a berú do úvahy aj súčasné lekárske vedeckej práce a odporúčania medzinárodnej zdravotníckej organizácie v súvislosti s využitím ultrazvukového signálu. Tak je zaistená nielen bezpečnosť, ale aj komfort užívateľov plašičov (odpudzovačov), ​​teda aby neboli obťažovaní ani malú intenzitou vysokofrekvenčného hluku, ktorý povoľujú zákonné normy a aby mohli naše úplne bezhlučné plašiče bez obáv využiť aj v obytných priestoroch.
* Plašiče túlavých mačiek a psov Deramax-Kitty a plašič vtákov Deramax-Bird nie sú určené pre použitie v obytných priestoroch.

Ultrazvukové plašiče Deramax a zdravie domácich a hospodárskych zvierat
Ultrazvukové plašiče radu Deramax nemajú negatívny vplyv na domáce alebo hospodárske zvieratá ako sú napr. psy, mačky, kone, kravy, ovce, hydina, exotické vtáctvo a pod.
* Výnimku tvorí plašič Deramax-Kitty, ktorý je priamo určený pre odpudzovanie túlavých mačiek a psov.
* V miestnosti, v ktorej je umiestnený ultrazvukový plašič nie je vhodné chovať škrečky, morčatá, laboratórne myši a potkany.

Bezpečnosť zvukovo-vibračných plašičov (odpudzovačov) škodcov

* Platí pre zvukovo-vibračné plašiče: Deramax-Svrček.

Zvukovo-vibračné plašiče generujú zvuk a slabé vibrácie, ktoré prenáša do pôdy (zeminy). Tieto plašiče sú úplne bezpečné pre človeka i domáce a hospodárske zvieratá už z princípu svojej činnosti a z hľadiska bezpečnosti tu teda nie je čo riešiť.

Účinnosť plašičov škodcov

Účinnosť ultrazvukových plašičov škodcov

V popise ultrazvukových plašičov (odpudzovačov) uvádzame účinnú plochu vo vnútornom prostredí v metroch štvorcových, pretože sa tu využíva mnohonásobných odrazov ultrazvukového signálu od pevných plôch. Signál teda vyplní prakticky celú chránenú plochu. Pre použitie vo vonkajšom prostredí bez odrazových plôch, uvádzame účinnú plochu ako účinný dosah signálu v metroch spolu s uhlom záberu plašiča, teda ako kruhový výsek. Ak sa i vo vonkajšom prostredí nachádzajú odrazové plochy, účinná plocha sa potom samozrejme zväčšuje.

Účinnosť zvukovo-vibračných plašičov škodcov

Rozsah účinnosti uvádzame ako plochu v metroch štvorcových a súčasne ako priemer kruhu v ktorom má plašič účinnosť proti zemným škodcom. Účinnosť týchto prístrojov je v kruhu okolo prístroja osadeného do pôdy. Ak uvádzame účinnú plochu napr. 1 000 m² a súčasne pôsobnosť v kruhu s priemerom do 36 metrov, znamená to účinnosť vo vzdialenosti do 18 metrov od prístroja do všetkých strán, čo znamená kruh s priemerom 36 metrov a kruh o tomto priemere má plochu cca 1 000 m².

Ako umiestniť plašič škodcov kliknite TU

Najčastejšie otázky kliknite TU

Nákupný košík
Návrat hore