Nihon Nohyaku

Floraservis ORTUS® 5 SC Nihon Nohyaku

2,60 5,70 

ORTUS 5 SC je selektívny kontaktný akaricíd vyrobený spoločnosťou Nihon Nohyaku Co., Ltd. z Japonska, určený na ochranu ovocných drevín, viniča a jahôd proti roztočcom. Obsahuje účinnú látku fenpyroximate (50 g/l), ktorá účinkuje na všetky vývojové štádia roztočov. Prípravok pôsobí kontaktným mechanizmom, nevykazuje systémovú alebo fumigačnú aktivitu a je potrebné zabezpečiť kvalitné pokrytie rastlín. Jeho reziduálny účinok trvá minimálne 30 dní a je najúčinnejší pri aplikácii do +25°C. ORTUS 5 SC sa aplikuje maximálne 1x za vegetačnú sezónu a je vhodný pre integrovanú ochranu rastlín.

2,60 

Dostupnosť Na sklade

5,70 

Dostupnosť Na sklade

Potrebujete viac kusov? Napíšte nám
Katalógové číslo: - Kategórie: , ,

Účinné na:

ORTUS 5 SC je selektívny kontaktný akaricíd vyvinutý spoločnosťou Nihon Nohyaku Co., Ltd. z Japonska. Tento prípravok vo forme suspenzného koncentrátu obsahuje účinnú látku fenpyroximate v koncentrácii 50 g/l, ktorá je známa pre svoje pôsobenie na rôzne štádia roztočov – od vajíčok až po dospelé jedince. Fenpyroximate patrí do skupiny fenylpyrazolov a je známy svojím kontaktne pôsobiacim mechanizmom, ktorý inhibuje NADH koenzym a mitochondriálny NADH-Co Q reduktázu. Tento účinok znižuje morfologické zmeny v mitochondriách a tým pádom efektívne redukuje populácie škodcov.

ORTUS 5 SC sa aplikuje hlavne na ochranu ovocných drevín, viniča a jahôd proti škodcom ako sú roztoče, erinózy a akarinózy. V prípade ovocných drevín sa odporúča aplikácia počas obdobia, keď je vyliahnutých 50-60 % lariev zo zimných vajíčok, najmä v mesiaci máj. Pre vinič je ideálny neskorý letný postrek, ktorý obmedzí prezimovanie škodcov a pre jahody sa odporúča postrek hneď po zbere plodov. Tento produkt je obzvlášť efektívny pri aplikácii do teploty +25°C, čo zabezpečuje jeho flexibilitu vo využití v rôznych klimatických podmienkach.

Reziduálny účinok ORTUS 5 SC trvá minimálne 30 dní, čo zabezpečuje dlhodobú ochranu ošetrovaných rastlín. Jeho použitie je možné maximálne raz za vegetačnú sezónu pre jablone a vinič, zatiaľ čo na chmeľ sa môže aplikovať až do konca júla s ohľadom na ochrannú lehotu pred zberom. Aplikácia by mala zabezpečiť kvalitné pokrytie porastu, keďže prípravok neúčinkuje systémovo.

Prípravok by sa nemal používať v zmesiach s inými prípravkami, aby sa neprišlo o jeho účinnosť. Okrem toho, jeho selektívnosť proti niektorým predátorom ako sú napríklad akarofágne druhy z čeľade Coccinelidae, umožňuje jeho využitie v integrovanej škodlivej kontrole.ORTUS 5 SC je bezpečný, pokiaľ sa dodržiava predpísané dávkovanie a návod na použitie. Je dôležité pri jeho používaní dodržiavať bezpečnostné opatrenia ako je nosenie ochranného oblečenia a vyhýbanie sa aplikácii počas silného vetra alebo vysokých teplôt.

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Jabloň

Najvhodnejším termínom použitia je obdobie, kedy je 50-60 % lariev vyliahnutých zo zimných vajíčok, t.j. v priebehu mesiaca mája, veľmi účinná je aj neskoršia aplikácia na dospelé jedince letnej generácie, kedy sa pozitívne prejavuje larvicidný a adulticidný účinok, reziduálna účinnosť cca 3 týždne a vysoká flexibilita k vyšším letným teplotám. Doporučená dávka vody je 10 l/100m2, z dôvodu pôsobenia prípravku je nutné kvalitné pokrytie porastu. Pozor v prípade použitia biologickej ochrany, prípravok je len čiastočne selektívny voči Typhlodromus pyri.
Počet aplikácií: 1x za vegetačnú sezónu.

Vinič

Roztoč viničový (Colomerus vitis), hálkovec viničový (Epitrimerus vitis). Ortus možno použiť kedykoľvek v priebehu sezóny (nie pred / na začiatku rašenia – síra), je účinný v širokom teplotnom rozmedzí 15-25°C. Z praktického hľadiska je najvhodnejší tzv. neskorý letný postrek v dávke 10 ml/100m2 koncom júla – začiatkom augusta pred mäknutím bobulí, kedy sa dospelé jedince premiestňujú na vyššie poschodia a začínajú vyhľadávať zimovisko a postrek tak silne obmedzí prezimovanie škodcov. Ortus je len čiastočne selektívny proti Typhlodromus pyri.
Počet aplikíácií za vegetačnú sezónu: 1x.

Jahody

Jahody ošetrujte po zbere plodov dávkou 20 ml/100m2. Počet aplikíácií za vegetačnú sezónu: 1x.

Chmeľ

Prípravok je všeobecne použiteľný proti roztočcom behom celého vegetačného obdobia, s ohľadom na ochrannú lehotu potom v závislosti na začiatku zberu až do konca júla. Z praktického hľadiska je Ortus doporučovaný pre 1. postrek (v prípade, že nebol použitý ovicidný Nissorun z dôvodu nižšieho / žiadneho výskytu pred kvetom) alebo pre 2. postrek v najkritickejšom období výskytu roztočca pol. – koniec júla, ktorý vzhľadom k reziduálnemu účinku prípravku cca 30 dní plne chráni porast až do zberu. Doporučená dávka vody zodpovedá termínu aplikácie (pri dodržaní koncentrácie 0,125 %), t.j. od 1 500 l/ha (1,875 l/ha prípravku) v priebehu júna.
Aplikujte samostatne – nepoužívať do TM zmesí, mohlo by dôjsť k zníženiu účinnosti prípravku.
Počet aplikácií za sezónu: max. 1x

Ortus má nižšiu iniciačnú účinnosť, maximálnu úroveň dosahuje 14-21 dní po aplikácii. Ortus je selektívny proti akarofágnym predátorom z čeľade Coccinelidae (Stethorus punctillum), dravým drabčíkom rodu Oligota a dravým plošticiam rodu Orius.
Ortus je kontaktný prípravok bez translaminačnej a fumigačnej účinnosti, preto je nutná čo najlepšia pokryvnosť ošetrovaného porastu! Neznižovať dávky vody.

Chmeľ ošetrený Ortusom nemá vývozné obmedzenia, má stanovenú importnú toleranciu pre všetky rozhodujúce vývozné štáty (USA, Nemecko, Japonsko).

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 10L vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
jablone Roztočec ovocný 10-12,5 ml 21 dní
vinič vlnovník viničový 10 ml 35 dní
vinič hálkovec viničový 10 ml 35 dní
jablone roztočce chmeľový 20 ml AT
jablone roztočce chmeľový 20 ml AT
chmeľ roztočce chmeľový 18,75 ml 21 dní
Hmotnosť 0,087 kg
Rozmery 5 × 5 × 12 cm
Obsah

,

Klasifikácia prípravku symbol

GHS07 GHS09

Klasifikácia prípravku slovné označenie

POZOR

Klasifikácia prípravku H vety

H332 H317 H319 H410 EUH401

Výrobca

,

Škodca

, , , ,

Nákupný košík
Návrat hore