ADAMA Home & Garden

Floraservis MAVRIK® 5ml ADAMA

3,10 

Mavrik je kontaktný insekticíd určený na ničenie cicavých a žravých škodcov v širokom spektre poľnohospodárskych plodín vrátane ovocných drevín, zeleniny, viniča a chmeľu. Vďaka účinnej látke tau-fluvalinate, ktorá patrí do skupiny fenylpyrazolov, Mavrik poskytuje dlhodobú ochranu, je odolný voči dažďu a vysokým teplotám, a čo je najdôležitejšie, je bezpečný pre včely a väčšinu užitočných organizmov. Táto látka má unikátne vlastnosti, pretože včely nemajú receptory, ktoré by ju mohli prijať, čo z nej robí ideálne riešenie aj v oblastiach, kde je dôležitá ochrana včiel. Mavrik je vhodný aj pre miešanie s fungicídmi a inými prípravkami, čo z neho robí flexibilný nástroj v integrovanej ochrane rastlín.

Dostupnosť Na sklade

Potrebujete viac kusov? Napíšte nám
EAN: 8586002982268 Katalógové číslo: 234005 Kategórie: , , ,

Účinné na:

Mavrik predstavuje vysoce účinný kontaktný insekticíd s širokým spektrom pôsobnosti, zameraný na ničenie cicavých a žravých škodcov v rôznych plodinách, ako sú poľné plodiny, zelenina, ovocné dreviny, vinica a chmeľ. Tento prípravok je vyrobený na báze účinnej látky tau-fluvalinát, ktorá patrí do skupiny fenylpyrazolov. Ide o nesystémovú účinnú látku, ktorá účinkuje predovšetkým kontaktným spôsobom, a to ako na vajíčka, tak na larvy, nymfy a dospelé jedince škodcov.

Vlastnosti a Výhody:

  • Bezpečnosť pre včely a užitočné organizmy: Tau-fluvalinát má zásadnú výhodu v tom, že nie je toxický pre včely. Včely nemajú receptory schopné prijať túto látku, čo z Mavrik činí ideálnu voľbu v oblastiach, kde sa kládny dôraz na ochranu včiel.
  • Vysoká účinnosť za teplého počasia: Mavrik si zachováva vysokú účinnosť aj pri vysokých teplotách, čo je kľúčové pre použitie v letných mesiacoch.
  • Odolnosť voči dažďu: Vďaka svojim vodoodpudivým vlastnostiam poskytuje dlhotrvajúcu ochranu aj po dažďových prehánkach.
  • Kompatibilita s fungicídmi: Mavrik možno bezpečne miešať s väčšinou fungicídov, čo zvyšuje jeho praktickú použiteľnosť v integrovanom systéme ochrany plodín.

Pôsobenie prípravku:

Mavrik pôsobí inhibíciou NADH koenzýmu a mitochondriálneho NADH-Co Q reduktázy, čím dochádza k zníženiu morfologických zmien v mitochondriách škodcov. Jeho ovicídny účinok je síce najslabší, ale kontaktné a larvicídne efekty sú vynikajúce. K dosiahnutiu maximálnej účinnosti je potrebné zabezpečiť dokonalé pokrytie ošetrovanej plochy, pretože Mavrik nepôsobí systémovo ani nemá fumigačný alebo translaminačný účinok.

Praktické informácie pre aplikáciu:

  • Dávkovanie a aplikácia: Odporúčaná dávka vody je 10 litrov na 100 m². Správne pokrytie postrekom je zásadné pre dosiahnutie optimálneho účinku.
  • Aplikačné obdobie: V prípade jabloní a vinice sa Mavrik aplikuje počas obdobia, keď sú larvy škodcov najaktívnejšie, typicky na jar a počas skorého leta. U jahôd sa používa po zbere plodov.
  • Obmedzenia a varovania: Prípravok by nemal byť aplikovaný počas kvitnutia k ochrane opyľovačov. Ďalej je dôležité neaplikovať Mavrik počas silného slnečného žiarenia alebo extrémneho sucha.

Bezpečnostné opatrenia:

  • Mavrik, ako silný insekticíd, vyžaduje dodržiavanie prísnych bezpečnostných protokolov pri manipulácii a aplikácii. Vždy je potrebné používať prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom a pred použitím si vždy prečítať etiketu a informácie o prípravku.

 

Termín aplikácie

Zemiaky
Proti pásavke ošetrujte v čase maximál¬neho liahnutia lariev.

Jabloň, vinič
Proti obaľovačom ošetrujte po dosiahnutí vrcholu náletu do feromónových lapačov. Alebo podľa signalizácie.

Šošovica
Proti plodomorom ošetrujte, v čase výle¬tu dospelcov, na začiatku kvitnutia.

Bôb
Proti voške ošetrujte, ak napadnutie do¬siahlo 5 a viac %, proti strapkám pred kvitnutím alebo na začiatku kvitnutia.

Repka, horčica
Proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte pri výskyte 2-3 chrobákov na 1 súkvetie pred kvitnutím, proti voške kapusto¬vej pred kvitnutím alebo po odkvitnutí. Účinkuje aj na byľomora kelového a krytonosa šešuľového.

Chmeľ
Proti voške chmeľovej ošetrujte hneď na začiatku tvorby prvých kolónií škod¬cu (po zavedení rastlín), podľa potre¬by ošetrenie zopakujte. Proti roztočcovi chmeľovému pri výskyte 10 pohyblivých jedincov v priemere na 1 list.

Prázdne sklady a výrobné silá:
Prípravok aplikujte v 2 % koncentrácii v skladových priestoroch na bezpraš¬né plochy. Prípravok má silný kontaktný a fumigačný účinok.

Dávka vody: 10l / 100m2
Maximálny počet aplikácií za rok: 2x
Interval medzi aplikáciami: 14 dní

Miešanie s hnojivami
Vzhľadom k nestálej a rôznej kvalite hnojív, všeobecne od¬porúčame najskôr vyskúšať kompati¬bilitu zamýšľaného TM v malej nádobe.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 10L vody / na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
zemiaky Pásavka zemiaková 1 ml 7 dní
jablone Obaľovač jablčný (1. generácia) 5 ml 60 dní
jablone Obaľovač jablčný (2. generácia) 5 ml 60 dní
vinič Obaľovač pásový 5 ml 60 dní
vinič Obaľovač mramorovaný 5 ml 60 dní
bôb Voška maková 2 ml 14 dní
bôb Strapky na strukovinách 2 ml 14 dní
Hmotnosť 0,025 kg
Rozmery 7 × 4 × 8 cm
Obsah

Názov účinnej látky

Množstvo účinnej látky v prípravku

3-4%

Klasifikácia prípravku symbol

GHS09

Klasifikácia prípravku slovné označenie

POZOR

Klasifikácia prípravku H vety

H400, H410, EUH401

CAS číslo

64742-95-6

ES (EC, EK) číslo

918-668-5

REACH

1-2119463583-34-XXXX

Výrobca

,

Škodca

, , , , ,

Nákupný košík
Návrat hore