Corteva Agriscience™

Floraservis GONDOLA® Corteva Agriscience™

2,20 4,55 

Produkt Floraservis GONDOLA od spoločnosti Corteva Agriscience™ je inovatívny insekticíd určený na boj proti škodcom v poľnohospodárstve a záhradníctve. GONDOLA obsahuje účinnú látku Sulfoxaflor, ktorá pôsobí ako neurotoxín zasahujúci nervový systém škodlivého hmyzu. Táto látka je efektívna proti širokému spektru škodcov, vrátane vošiek, ktoré sú častými parazitmi na okrasných rastlinách a zelenine. Insekticíd má kontaktné a systémové účinky, čo znamená, že je absorbovaný rastlinou a ochraňuje ju aj pred škodcami, ktorí nie sú priamo zasiahnutí postrekom.

4,55 

Dostupnosť Na sklade

2,20 

Dostupnosť Na sklade

Potrebujete viac kusov? Napíšte nám

Účinné na:

Produkt Floraservis GONDOLA od spoločnosti Corteva Agriscience™ je inovatívny insekticíd určený na boj proti škodcom v poľnohospodárstve a záhradníctve. GONDOLA obsahuje účinnú látku Sulfoxaflor, ktorá pôsobí ako neurotoxín zasahujúci nervový systém škodlivého hmyzu. Táto látka je efektívna proti širokému spektru škodcov, vrátane vošiek, ktoré sú častými parazitmi na okrasných rastlinách a zelenine. Insekticíd má kontaktné a systémové účinky, čo znamená, že je absorbovaný rastlinou a ochraňuje ju aj pred škodcami, ktorí nie sú priamo zasiahnutí postrekom.

Sulfoxaflor je známy svojou rýchlosťou účinku, pričom môže spôsobiť úhyn škodcov do niekoľkých hodín po aplikácii. Vďaka svojim translaminárnym účinkom sa účinná látka presúva z jednej strany listu na druhú, čím zvyšuje svoju efektivitu proti škodcom súcim na spodnej strane listov. Produkt je pritom bezpečný pre aplikáciu v teplých a mierne teplých podmienkach, s dávkovaním 2 ml na 10 litrov vody pre plochu 100 m².

GONDOLA je účinný nielen proti voškám, ale aj proti moliciam a iným hmyzím škodcom, ktoré sa môžu vyskytovať na okrasných rastlinách a v produkčných záhradách. Jeho aplikácia je obmedzená na maximálne dve za sezónu, čím sa znižuje riziko vzniku rezistencie voči insekticídu. Z hľadiska bezpečnosti a environmentálneho dopadu sa odporúča dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ako je nosenie ochranných odevov a zabránenie uvoľneniu do životného prostredia.

Tento insekticíd je taktiež klasifikovaný podľa európskych predpisov ako potenciálne nebezpečný pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami, čo si vyžaduje zodpovedné zaobchádzanie a elimináciu rizík pre vodné prostredie. K dispozícii sú aj bezpečnostné listy, ktoré poskytujú podrobné informácie o bezpečnom zaobchádzaní s produktom, ochrane osobnej bezpečnosti a ekologických opatreniach.

 

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 10l vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
okrasné rastliny Vošky na okrasných rastlinách 2 ml 7 dní iba skleníky
okrasné rastliny Molice 2 ml 7 dní iba skleníky
zemiaky Vošky na zemiakoch 2 ml 7 dní
šalát Vošky 2 ml 7 dní
špenát Vošky 2 ml 7 dní
kapustová zelenina Vošky na hlúbovinách 2 ml 7 dní
brokolica Vošky na hlúbovinách 2 ml 7 dní
kel rúžičkový Vošky na hlúbovinách 2 ml 7 dní

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hmotnosť 0,019 kg
Rozmery 7 × 3 × 12 cm
Objem v ml

,

Názov účinnej látky

Množstvo účinnej látky v prípravku

max. 5,0%

Klasifikácia prípravku symbol

GHS09

Klasifikácia prípravku slovné označenie

nie je

Klasifikácia prípravku H vety

H411, EUH208, EUH401

CAS číslo

57-55-6

ES (EC, EK) číslo

200-338-0

REACH

01-2119456809-23

Výrobca

,

Škodca

,

Nákupný košík
Návrat hore